Компанията Балкан Авиолизинг е създадена с цел продажбa, организация на отдаването на лизинг и поддръжката на авиационна техника.
Основното направление на нашата дейност е помощ и съдействие при търсене и закупуване на авиационна техника руско производство и поддръжка при нейната експлоатация.
Утвърдените тесни партньорски отношения с руските авиационни компании (производители на авиационна техника, сертифицирани сервизни фирми, доставчици на резервни части и агрегати) ни дават възможност да предлагаме на експлоатантите на руската авиационна техника най-изгодни условия за сътрудничество, като:
• доставка на употребявана авиационна техника след капитален ремонт на изгодни цени както в ЕС, така и по целия свят;
• организация на капитално-възстановителен ремонт на техниката на клиента, удължаване на ресурси на агрегати и системи;
• осигуряване на поддържането на летателната годност на доставената техника.

 

MIL MI Mi-8MTV-1 Mi-8MTV-1 Helicopter Mi-8MTV-1 after overhaul. Product #: 95871 $4500000 Available from: Balkan Avioleasing Ltd Condition: In excellent condition In stock! Order now!